EFT-therapie

EFT is een effectieve behandelmethode bij:

  • Angsten en fobieën, zoals bloosangst, faalangst, claustrofobie, rijangst, vliegangst, spinangst en hoogtevrees.
  • Nare en traumatische ervaringen, zoals pesten, geestelijke en lichamelijke mishandeling (b.v. in de jeugd of in een relatie), (seksueel) misbruik, rouw, verlies en bij posttraumatische stressstoornis (PTSS).
  • Stress en burn-out.
  • Onzekerheid en depressie.

Wanneer uw probleem hierboven niet genoemd staat, kunt u met mij bespreken of ik u kan helpen. Ook ervaringen uit het verleden kunnen goed behandelt worden.

Hoe werkt EFT-therapie?
Emotional Freedom Technique is een zeer effectieve techniek. Je ontspant de emoties letterlijk en ze lossen op. De werking is zacht, goed, snel en blijvend. Het lichaam wordt in balans gebracht door middel van kloppen op je meridianen. Net als acupunctuur dus, maar dan zonder de naalden. Deze no-nonsense aanpak is praktisch en pragmatisch: meten, behandelen, meten. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat reguliere therapie met medicatie bij angststoornissen, een verbetering geeft bij 65% van de cliënten en EFT bij 90% van de cliënten.

Een ander groot verschil is dat reguliere therapie gemiddeld 11 tot 17 sessies nodig had om dit te bereiken. Een EFT-therapeut had gemiddeld 5 à 8 sessies nodig. Dat is een significante kosten- en tijdsbesparing.  Een ander voordeel van EFT is, dat je het zelf thuis kunt toepassen.