Traumatherapie

Traumatherapie helpt bij ingrijpende gebeurtenissen zoals:

 • Problematische jeugdervaringen
 • Langdurige ruzies en conflicten of pesten
 • Burn-out
 • Overlijden van een dierbare
 • Slachtoffer zijn van pesterijen
 • Slachtoffer of getuige zijn van mishandeling /een ernstig geweldsmisdrijf.
 • Getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld of (gewapende) roofoverval
 • Slachtoffer of getuige zijn van misbruik: aanranding, verkrachting
 • Ernstige/langdurige ziekte/ziekenhuisopname/operatie
 • Verkeersongevallen
 • Oorlogservaringen
 • Trein-, scheeps- of vliegtuigongelukken/-rampen

Ieder mens maakt in zijn leven nare, soms zelfs zeer pijnlijke en schokkende gebeurtenissen mee. We zijn geneigd pijn te verdringen, deze kan zich dan uiten in spanningen met als gevolg, geestelijke of lichamelijke klachten. Soms wordt men prikkelbaar, onzeker, angstig, boos, moe of zijn er concentratieproblemen. Er kunnen ook steeds beelden terugkomen in het hoofd of nachtmerries. Er kan ook sprake zijn van een posttraumatische stress stoornis (PTSS) Voor het verwerken van deze ervaringen zetten we vaak EMDR in. Kijk voor informatie bij EMDR.