Werkwijze

De werkwijze is als volgt:
We beginnen met een kennismakingsgesprek waarin u vertelt waaraan u wilt werken en vragen kunt stellen. Wanneer ik een goed beeld heb van de situatie wordt in overleg met u de behandelmethode vastgesteld die het beste bij u past en waar u het meest bij gebaat bent.  Hoeveel sessies u nodig heeft, is sterk afhankelijk van de vraag waarmee u zich meldt.

Gezamenlijk streven we er uiteraard naar in zo kort mogelijke tijd een maximaal resultaat te behalen. U heeft geen verwijzing van een arts nodig en vaak is een afspraak op korte termijn mogelijk.

Praktische informatie

Hier vind je de  algemene voorwaarden.
Als professionele hulpverlener ben ik gehouden aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Praktische informatie

Hier vind je de  algemene voorwaarden.
Als professionele hulpverlener ben ik gehouden aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor informatie over Uw privacy klik hier